Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2021 19:35

Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση μέσα από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο σχολείο του σήμερα

Written by
Rate this item
(0 votes)

Παναγιώτου Θεόδωρος ,  Δ/ντής  4ου Δημ. Σχολείου Σαλαμίνας, εκπ. ΠΕ11

             Το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής Αγωγής εκτός από τη διεπιστημονικότητα των γνώσεων που προσφέρει , μπορεί να συμβάλει και στη διαπολιτισμική εκπαίδευση.

Η Φυσική Αγωγή μπορεί  να βοηθήσει στον περιορισμό των εθνικών διακρίσεων   και να προάγει την εκτίμηση  και την κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων των διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων.  Μπορεί ακόμη να συμβάλει στην επίτευξη μιας καλής επικοινωνίας μέσα κι έξω από το σχολικό πλαίσιο.

      Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής  δείχνει ιδιαίτερο σεβασμό στις διαφορετικές ευκαιρίες μάθησης  και τις υποστηρίζει. Είναι το μόνο γνωστικό αντικείμενο στο σχολείο που  θεωρεί απαραίτητο από τους μαθητές τη συνεργασία, την ομαδικότητα, τον αλληλοσεβασμό, την αλληλοϋποστήριξη, την αποδοχή του άλλου χωρίς να εξετάζεται το φύλο, η  καταγωγή ,η κοινωνική ή πολιτισμική τους καταβολή.

  Η Φυσική Αγωγή  και ο Αθλητισμός διέπονται από ιδανικά και διαχρονικές αξίες   . Αποτελούν  πηγές διαπολιτισμικής αλλά και αντιρατσιστικής εκπαίδευσης . Στη χώρα μας γεννήθηκαν  αυτές οι αξίες μέσα από τον Ολυμπισμό και την αθλητική παιδεία της Αρχαίας Ελλάδας.

      Οι κατάλληλες μέθοδοι καθώς και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν   για τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής  θα μας βοηθήσουν στην επίτευξη του σκοπού μας,  που δεν είναι άλλος από  τη μεταφορά μηνυμάτων διαπολιτισμικής και αντιρατσιστικής εκπαίδευσης.

Έτσι λοιπόν με παιχνίδια μη συναγωνιστικά  και  δραστηριότητες ,  που δεν απαιτούν υψηλού βαθμού αθλητική ικανότητα καθώς  και με παιχνίδια που δεν απαιτούν τα παιδιά να έχουν προηγούμενες εμπειρίες,  μπορούμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη όλης της ομάδας  και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για ισότιμη συμμετοχή όλων,  ανεξαρτήτως εθνικότητας.

     Τα στερεότυπα του αθλητισμού,  που προβάλλονται από την τηλεόραση και τα οποία αφορούν είτε  την ανωτερότητα είτε το φύλο είτε την εθνικότητα   στις αθλητικές συναντήσεις έχουν ως στόχο την εκμετάλλευση του αποτελέσματος κι αυτά πρέπει να τα ερμηνεύουμε στα παιδιά λογικά , χρησιμοποιώντας πάντα τη γλώσσα της αλήθειας.  Η διεκδίκηση της νίκης σε κάθε αθλητική δραστηριότητα του σχολείου δεν πρέπει να είναι η κύρια επιδίωξη. Πρέπει να αποφεύγεται , γιατί αποτελεί κίνδυνο εμφάνισης επιθετικής και ρατσιστικής συμπεριφοράς. Στο σχολείο οφείλουμε να καλλιεργήσουμε την άμιλλα και τον υγιή συναγωνισμό μέσα από ισοδύναμες ομάδες μαθητών . Αυτό είναι το καλύτερο αντίδοτο του ανταγωνισμού.

             Σύμφωνα με το σκοπό της Εκπαίδευσης  αυτή πρέπει να συμβάλει «στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών , ώστε ανεξάρτητα από το φύλο και την  καταγωγή τους να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχτούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες  και να ζήσουν αρμονικά».

Εάν ειδικεύσουμε τώρα το γενικό σκοπό της Εκπαίδευσης στο διδακτικό  αντικείμενο της Φυσικής Αγωγής βλέπουμε ότι  αυτό προσφέρεται για την κοινωνική ένταξη μαθητών από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα , γιατί τόσο το παιχνίδι όσο και η σωματική άσκηση μπορούν να αγκαλιάσουν όλη την ομάδα  κι όλα τα μέλη της να αισθάνονται ισότιμα.

  Όταν τα παιδιά ασκούνται σωματικά βρίσκονται  σε καλή  ψυχοσωματική κατάσταση και συνειδητοποιούν την ωφέλεια της άσκησης στη ζωή μας. Αυτό το μήνυμα πρέπει να περάσουμε στους μαθητές μας. Ένα μήνυμα αντιρατσιστικό  ,   όπου όλοι  αθλούνται γιατί ο αθλητισμός είναι υγεία. Στον αθλητισμό δεν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις ούτε πρότυπα καλογυμνασμένων αθλητών αλλά μόνο η πεποίθηση ότι ο αθλητισμός προσφέρει ψυχική ευεξία.  Πολύ σημαντικό κρίνεται να διδάξουμε μέσα από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής την αλληλεγγύη , την υπευθυνότητα και το σεβασμό των αντιπάλων. Η νίκη ή η ήττα δεν έχει σημασία. Είναι ένα αποτέλεσμα. Όταν το κατανοήσουμε αυτό,  τότε οι μαθητές μας θα αποδεχτούν και τις ατομικές τους ιδιαιτερότητες.

            Τελειώνοντας  θα λέγαμε ότι ο αθλητισμός από μόνος του  δεν είναι δυνατόν να βοηθήσει στην ανάπτυξη της διαπολιτισμικότητας.  Ούτε όμως και το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος , όσο ελκυστικό προφίλ κι αν διαθέτει.  Χρειάζεται οι εκπαιδευτικοί της Φυσικής Αγωγής ν’ αποκτήσουν  γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να ανταποκριθούν επαρκώς στη διδασκαλία τους σε ένα πολυπολιτισμικό σχολικό περιβάλλον.

Σίγουρα υπάρχουν ελλείψεις  γι΄αυτό απαιτείται σχετική επιμόρφωση κι είναι σίγουρο , ότι οι εκπαιδευτικοί,  που διδάσκουν το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στα σχολεία μας σήμερα είναι πρόθυμοι ν’ ανταποκριθούν σ’ αυτό , όταν κι εφόσον κλιθούν. Επομένως η ανάπτυξη της διαπολιτισμικής ικανότητας στα σχολεία του σήμερα πρέπει ν’ αποτελέσει  προτεραιότητα  της σύγχρονης εκπαίδευσης για να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί  να ανταποκριθούν  στα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα δηλαδή στα καθήκοντα , που προστάζουν οι απαιτήσεις  των καιρών.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κέλλης , Η. (2011). Η προσέγγιση της πολιτισμικής ετερότητας για μαθητές/μαθήτριες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσα από το μάθημα της φυσικής αγωγής (Διδακτορική Διατριβή). Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ), Τμήμα Επιστήμης Γυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή. Ανακτήθηκε στις 16 Μαρτίου 2021, από:

 Η προσέγγιση της πολιτισμικής ετερότητας για μαθητές/τριες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσα από το μάθημα της φυσικής αγωγής (uth.gr)

Κούλης, Ο.& Παπαϊωάννου, Α.(2006). Διαπολιτισμική Προσέγγιση στη Φυσική Αγωγή. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τιν Αθλητισμό, 4(2), 168-181.

Κωνσταντινάκος ,Π. (2000).Φυσική Αγωγή Π.Χαραμής (επιμέλεια). Σχολείο χωρίς σύνορα. Βιβλίο της καθηγήτριας και του καθηγητή.Αθήνα: Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης, ΟΛΜΕ.

Νικολάου,Γ. (2005).Διαπολιτισμική διδακτική.Το νέο περιβάλλον –Βασικές αρχές. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Ντάνης,Α.(2011). Δομή και Προγραμματισμός της σχολικής Φυσικής Αγωγής. Θεσσαλονίκη:e-book. Ανακτήθηκε στις 15 Μαρτίου 2021, από http://users.sch.gr/adanis/index.php/e-books

Nόμος  4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α/06-09-2016).Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση , τη διαπολιτισμική εκπαίδευση  και άλλες διατάξεις.(σελ.8419). Ανακτήθηκε  στις 15 Μαρτίου 2021, από :

  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (karagilanis.gr)    

ΦΕΚ 304, τ. Β΄/ 13-03-2003. Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) υποχρεωτικής εκπαίδευσης     (Υ.Α. 21072β/Γ2/2023). Ανακτήθηκε στις 10 Μαρτίου 2021, από:

b312.qxd (pi-schools.gr)

 

  

 

Read 944 times

Newsletter Subscribe

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας.

Νέα & Ανακοινώσεις

PrevNext

kyklos aspros 116x100

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΛΟΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 81100

ppy@aegean.gr

22510 36520 - 36580

Ακολουθήστε μας

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Γενικά στοιχεία

Υπηρεσίες

Η ομάδα μας

Συνεργασίες

Γιατί να μας προτιμήσετε

Διαφημιστείτε σε εμάς

Νομικά ζητήματα

© 2021 psichologia.gr. All Rights Reserved. Designed by Kosnet.gr